top of page

Director: Artūras Jevdokimovas

DOP: Rimvydas Leipus

Sound designer: Vladimir Golovnitsky

Editor: Artūras Jevdokimovas

Production company: Studija Kinema

Cast: Valentinas Sventickas, Benediktas Januševičius, Jonas Liniauskas, Jolanta, Bronys Savukynas, Antanas A. Jonynas, Vytautas Rudokas, Aidas Marčėnas, Algimantas Baltakis, Renata Serelyte, Alvydas Slepikas, Valdas Kukulas, Jurgis Kunčinas, Juozas Erlickas, Sigitas Parulskis, Kazys Jonušas, Vladas Braziūnas, Juozas Aputis, Jonas Strielkunas, Justinas Marcinkevičius, Eugenijus Ignatavičius, Sigitas Geda, Marcelijus Martinaitis, Dalia Jazukevičiūtė, Alius Balbierius, Tomas Arūnas Rudokas, Kęstutis Navakas, Kornelijus Platelis, Algimantas Antanas Naujokaitis, Laimantas Jonušys, Saulius Saltenis, Romas Daugirdas, Liudvikas Jakimavičius, Edmundas Kelmickas, Algimantas Zurba, Zenonas Steinys, Darius Simonis, Petras Mendeika, Arnas Ališauskas, Džoja Barysaite, Algimantas Maceina, Raimundas Celencevičius, Tomas Cepaitis, Tomas Venclova, Marius Ivaškevičius.

Anthology of the Plot

2015, Documentary, 35mm, 26"

This film is about a time that is lost forever. In 1995-1996, the cult cafe Suokalbis (meaning The Plot) in Vilnius, was already losing its splendour, but still served as a gathering place for artists of every age, recognised and unknown, students of all kinds and, of course, random visitors. Back then, ashtrays were overflowing with cigarette butts, bottles were quickly drained, and stormy discussions and dances lasted until dawn. Come the 21st century, café communities like Suokalbis were pushed aside by the rising club culture, and disappeared like alcohol vapours and tobacco smoke.

bottom of page